Protectia muncii SSM si PSI

Oferim urmatoarele servicii:

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor;
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii;
 • instruirea introductiv generala de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor;
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;
 • intocmirea listelor cu meseriile si profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);
 • intocmirea listelor cu posturile de lucru pentru care personalul necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);
 • intocmirea listei cu posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • identificarea echipamentelor individuale de protective;
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;
 • asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, materiale de propaganda , camera video, calculator, videoproiector, alte materiale);
 • stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.