PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE al SC WORK’S SRL de catre SC WORK’S QUALITY SRL din data de 18.03.2019

 

In baza:

 

HOTARARII ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR  S.C. WORK’S SRL din data de 19021101/11.03.2019 prin care s-a dispus intocmirea prezentului proiect de fuziune ;

 

Si in baza

 

HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC S.C. WORKS’S QUALITY SRL NR. 21011920/ 11.03.2019 prin care s-a dispus intocmirea prezentului proiect de fuziune;

Si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

S-a hotarat fuziunea prin absortie a  SC WORK’S SRL  de catre SC WORK’S QUALITY SRL  precum si intocmirea, semnarea si publicarea de catre administratorul societatilor a prezentului Proiect de Fuziune.

 

 1. FORMA SI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE PARTICIPANTE LA FUZIUNE

 

Societatea absorbanta: SC WORK’S QUALITY SRL , persoana juridica romana avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Slanic, Nr.2 Et. 1, Camera 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/1671/2012, Cod Unic de Inregistrare RO 29778400, reprezentata de Loredana Elena Fodor, in calitate de Administrator Unic .

  • Forma societatii: societate cu raspundere limitata (SRL);
  • Denumirea societatii: SC WORK’S QUALITY SRL;
  • Sediul social: Bucuresi, Sector 3 , Str. Slanic nr. 2 et.1 ap.1 camera 1 ;
  • Capitalul social : 400 lei

Societatea absorbita: SC WORK’S SRL , persoana juridica romana avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Slanic, Nr.2, Et.1, Ap.1, Camera 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/15978/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 16530666, reprezentata de Loredana Elena Fodor, in calitate de Adminstrator Unic.

 • Forma societatii: societate cu raspundere limitata (SRL);
 • Denumirea societatii: SC WORK’S SRL;
 • Sediul social: Bucuresti, Sector 1, Str. Stirbei Voda, Nr.23, Et.7, Ap.25, Camera 1
 • Capitalul social: 80.800 Lei

 

 1. 2.      FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII

 

 1. Fundamentarea fuziunii

In actualul stadiu de dezvoltare economica general si tinand seama de nevoia specifica a activitatii desfasurate de catre cele doua societati, solutia corecta si viabila este unificarea acestora, respectiv SC WORK’S si S.C Work’s Quality, care  va duce la crearea unei societati mai puternice, S.C. WORK’S QUALITY SRL, forta economica a noii societatii, capacitatea de investitie si de atragere a unor noi clienti, fiind net superioare. Unificarea celor doua societati se va face prin absorbtia S.C Work’s SRL de catre SC  Work’s Quality SRL.

   Motivele acestei hotarari sunt urmatoarele:

 • Societatile au acelasi management
 • Societatile desfasoara activitati ( atat cea principala cat si secundare autorizate) similare, astfel nu isi mai avea sensul desfasurarea acelorasi activitati pe doua societati diferite. 
 • Societatile isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata si se adreseaza acelorasi clientela
 • Societatile au acelasi management si aceesi colaboratori externi, profesionisti prin intermediul carora isi desfasoara activitatea

Astfel, fuziunea celor doua societati reprezinta singura solutie corecta, fiind un obiectiv amplu privind organizarea si realizarea activitatii juridice propuse.

Avantajele imediate ale acestei unificari sunt de necontestat si le prezentam in continuare intr-un mod cat mai sintetic.

 1. Desfasurarea intregii activitati juridice in cadrul unei singure societati;
 2. Gestiunea clientilor intr-un mod unitar;
 3. Uniformizarea imaginii pe piata, prin existenta unei singure societati, o singura sigla, un singur brand ;
 4. O astfel de concentrare poate atrage realizarea unei strategii de promovare si dezvoltare pe plan national, o mai buna vizibilitate si incredere sporita din partea viitorilor nostri clienti;
 5. O astfel de fuziune ar determina aparitia unui operator care ofera o gama variata de servicii pe piata;
 6. Un avantaj evident ar fi eliminarea unor costuri paralele, de sinergiile pe care experienta a doua echipe le pot crea in procesul de dezvoltare;
 7. In urma fuziunii societatea Work’s Quality Srl ar oferi o gama mai mare si diversificata, fapt care ar duce la o activitate mai mare si benefica pentru societate;

 

 1. Conditiile fuziunii

 

1.Obiectul de activitate :

           SC WORK’S SRL  este o societate care a fost infintata in 2005  si are ca obiect de activitate inregistrat in certificatul de inregistrare CAEN 6920, desfasurand insa activitate preponderenta din CAEN 7022.

          SC WORK’S QUALITY SRL a fost infiintata in 2012 avand ca obiect de activitate inregistrat in certificatul de inregistrare CAEN  7830, desfasurand activitate si din CAEN 7022.

 

2. Modalitatea de fuziune.

 • Fuziunea are loc prin absorbirea SC WORK’S SRL (societate absorbita) de catre SC WORK’S QUALITY SRL  (societate absorbanta) in conformitate cu prevederile legale ale actelor normative enumerate mai sus in preambul precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare aplicabile.
 • Structura actionariatului noii societati rezultate in urma absorbtiei va fi : Loredana Elena Fodor 95% si Melania Babonea 5%, conform prevederilor Legii nr.31/1990 si Normelor metodologice privind fuziunea.
 • Administratorul noii societati va fi Fodor Elena Loredana
 • In urma fuziunii SC WORK’S SRL  isi va inceta existenta, pierzandu-si personalitatea juridica si se va dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata de la Oficiul Registrului Comertului.
 • Patrimoniul SC WORK’S SRL  va fi transmis , cu activ si pasiv (creante, debite, drepturi si obligatii, clienti existenti si litigii in curs) in starea in care se afla la data fuziunii, catre noua societatea constituita in urma absorbtiei. Astfel de la data fuziunii, noua societate constituita in urma fuziunii, va dobandi toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile apartinand anterior  SC WORK’S SRL.

 

 1. 3.      REZULTATUL FUZIUNII

 

 • Obiectul de activitate al societatii rezultate in urma fuziunii

Se hotaraste a se adopta ca activitate principala “Activitati de contabilitate si audit financiar. Consultanta in domeniul fiscal” Caen 6920, activitate pentru care se depun documente justificative.

De asemenea, societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare : 6810, 6820, 7021, 7111,7022, 7320, 7490,7810, 7820, 7830, 7911, 7912, 7990, 8532, 8551, 8552, 8130, 8299, 8559, 8560. ( CAEN-uri active )

 • Administratorul noii societati va fi Fodor Elena Loredana
 • Structura actionariatului noii societati rezultate in urma absorbtiei va fi : Loredana Elena Fodor 95% si Melania Babonea 5%, conform prevederilor Legii nr.31/1990 si Normelor metodologice privind fuziunea.
 • Societatea absorbanta isi va pastra sediul, in sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Slanic, Nr.2 Et. 1, Camera 1. Societatea va desfasura activitate la sediu.

 

 1. STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI  NET A CELOR DOUA SOCIETATI COMERCIALE

Activul net contabil s-a determinat pe baza datelor din bilanturile contabile intocmite la data de 30.12.2018, in conformitate cu prevederile legale si conform situatiilor financiare prezentate mai jos:

 1. Activ net contabil al SC WORK’S SRL

Bilantul contabil al SC WORK’S SRL  la 31.12.2018  se prezinta astel:

ACTIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Imobilizari necorporale 1

549

II.  Imobilizari corporale 2

98.312

III. Imobilizari financiare 3
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.01+02+03) 4

98.861

I.   Stocuri 5
II.  Creante 6

192.138

III. Investitii financiare pe termen scurt 7

-

IV. Casa si conturi la banci 8

138,64

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rol 05+06+07+08)) 9

204.312

Cheltuieli in avans (ct. 471)(rd.11+12) 10

2.396

TOTAL ACTIV (RD.04+09+10) 11

305.569

PASIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Datorii ce trebuie platite intr-o per de pana la 1 an 12

230.572

II.  Datorii ce trebuie platite intr-o per mai mare de 1 an 13
III. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14

-

IV. Venituri in avans (rd. 19+22+25+28) 15

-

DATORII-TOTAL (RD.12+13+14+15) 16

230.572

I.    Capital 17

80.800

II.  Prime de capital (ct. 104) 18
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19
IV. Rezerve (ct. 106 20

15.356

V.   Rezultatul reportat (ct. 117) 21

94.246

VI. Rezultatul exercitiului financiar 22

(115.405)

      Repartizarea profitului (ct. 129) 23

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII 24

74.997

TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25

305.569

Total activ –datorii  (activ net contabil) )  (rd.11-rd.16) 26

74.997

Numar parti sociale 27

500

Valoarea contabila a unei parti sociale 28

161,60  lei/parte sociala

 1. Activ net contabil al SC WORK’S QUALITY SRL

Bilantul contabil al SC WORK’S QUALITY la 31.12.2018 se prezinta astel:

ACTIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Imobilizari necorporale 1

-

II.  Imobilizari corporale 2

32.119

III. Imobilizari financiare 3

-

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.01+02+03) 4

32.119

I.   Stocuri 5

-

II.  Creante 6

275.088

III. Investitii financiare pe termen scurt 7

-

IV. Casa si conturi la banci (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542) 8

31.607,82

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (RD.05+06+07+08) 9

486.366

Cheltuieli in avans (ct. 471) 10

-

TOTAL ACTIV (RD.04+09+10) 11

518.485

PASIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Datorii ce trebuie platite intr-o per de pana la 1 an 12

71.626

II.  Datorii ce trebuie platite intr-o per mai mare de 1 an 13

0

III. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14

-

IV. Venituri in avans (ct. 131+472) 15

-

DATORII-TOTAL (RD.12+13+14+15) 16

71.626

I.    Capital 17

400

II.  Prime de capital (ct. 104) 18

-

III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19

-

IV. Rezerve (ct. 106) 20

80

V.   Rezultatul reportat (ct. 117) 21

238.583

VI. Rezultatul exercitiului financiar 22

238.583

      Repartizarea profitului (ct. 129) 23

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII 24

446.856

TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25

518.482

Total activ –datorii (activ net contabil)  (rd.11-rd.16) 26

446.859

Numar de parti sociale 27

40

Valoarea contabila a unei parti sociale 28 10      lei/parte soc.

 

 1. 5.      RAPORTUL DE SCHIMB AL PARTILOR SOCIALE SI MAJORAREA DE CAPITAL

La 31.12.2018 SC WORK’S SRL, avea urmatoarea structura a actionariatului:

Nr.crt. Asociat Nr. Parti sociale Valoareanominala a unei parti sociale-lei- Valoare totala-lei- Pondere (%)
1 Loredana Elena Fodor

475

161,60

76.760,00

95%

2. Constantinescu ( fosta Babonea) Melania Cristiana

25

161,60

4.040,00

5%

  TOTAL

500

161,60

80.800,00

100%

La 31.12.2018  SC WORK’S QUALITY SRL, avea urmatoarea structura a actionariatului:

Nr.crt. Asociat Nr. Parti sociale Valoareanominala a unei parti sociale -lei- Valoare totala -lei- Pondere (%)
1 Loredana Elena Fodor

40

10

400

100 %

  TOTAL

40

10

400

100 %

 

Situatia actionariatului dupa fuziune:

 

Nr.crt. Asociat Nr. Parti sociale Valoareanominala a unei parti sociale -lei- Valoare totala -lei- Pondere (%)
1 Loredana Elena Fodor

7.714,00

10

77.140,00

95%

2 Constantinescu ( fosta Babonea) Melania Cristiana

406,00

10

4.060,00

5%

  TOTAL

8.120,00

10

81.200,00

100 %

 

6.DATA SITUATIEI FINANCIARE DE FUZIUNE

Fuziunea se realizeaza pe baza situatiilor financiare de fuziune incheiate de SC WORK’S SRL si SC WORK’S QUALITY SRL la 31.12.2018, data comuna stabilita prin Hotararea AGA, a fiecarei societati.

7.DATA FUZIUNII

     In conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale, fuziunea are loc la data  inscrierii la Oficiul Registrul Comertului  a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.Actul constitutiv al SC WORK’S QUALITY SRL, dupa fuziune va fi modificat ca efect al operatiunii,  iar SC WORK’S SRL va fi dizolvata, fara lichidare.

 

8.ALTE MENTIUNI DE INTERES PENTRU FUZIUNE

a)    Costuri si cheltuieli: Toate costurile legate de realizarea si derularea acestui proiect vor fi suportate de societatea absorbanta.

f)   DiverseProiectul de fuziune prezentat este supus dreptului romanesc si este semnat in patru exemplare, doua pentru fiecare societate semnatara si doua pentru Registrul Comertului.

Prezentul proiect va fi depus la Oficiul Registrului Comertului  si publicat in pe pagina de internet a societatilor si pe pagina de internet a ONRC si/sau in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa cum va dispune judecatorul delegat.

 

Intocmit la data de 18.03.2019

 SOCIETATE  ABSORBANTA SOCIETATE ABSORBITA
S.C. WORK’S QUALITY S.R.L.  S.C. WORK’S S.R.L.
Fodor Elena Loredana Fodor Elena Loredana
Constantinescu ( fosta Babonea) Melania Cristiana

 

Decizia Asociatilor din data de 30.05.2019

In urma etapei nr.1 de fuziune prin absorbtie

 

 Fodor Elena Loredana, cetatean roman, nascuta la data de 20.05.1981 in mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliata in Bucuresti, strada Slanic nr. 2, etaj 3, apartament 3, sector 3, identificata cu CI seria RK, numar 073294, eliberata la data de 31.05.2017, de S.P.C.E.P. sector 3, avand CNP 2810520134137

In calitate de Administrator SC Work’s si Quality, având număr de ordine în registrul comerţului J40/1671/21.02.2012 cod unic de înregistrare 29778400, cu sediul în: Municipiu Bucuresti,  str. Slanic nr. 2, etaj 1 ap. 1, judeţ/sector  Bucuresti, sector 3, cod poştal 030242 telefon 0757085146 fax. e-mail loredana@worksquality.ro

si

CONSTANTINESCU (Fosta BABONEA) CRISTIANA-MELANIA, cetatean roman, nascuta la data de 29.06.1990 in mun. Bucuresti, sector 6, domiciliata in Bucuresti, strada Radu Boiangiu nr. 4-6, bloc 42A, scara B, parter, apartament 30, sector 1, identificata cu CI seria RK, numar 161208, eliberata la data de 11.07.2018, de S.P.C.E.P. sector 1, avand CNP 2900629460107 in calitate de asociat Work’s si viitor asociat SC Work’s si Quality SRL

 

reprezentate legal prin administrator comun Fodor Elena Loredana, cetatean roman, nascuta la data de 20.05.1981 in mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliata in Bucuresti, strada Slanic nr. 2, etaj 3, apartament 3, sector 3, identificata cu CI seria RK, numar 073294, eliberata la data de 31.05.2017, de S.P.C.E.P. sector 3, avand CNP 2810520134137, formulez prezenta nota justificativa, cu referire la Proiect de fuziune prin absorbirea SC WORK’S SRL (societate absorbita) de catre SC WORK’S QUALITY SRL  (societate absorbanta), din data de 18.03.2019, in conformitate cu prevederile legale ale actelor normative si va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte:

 

Avand in vedere :

 1. In Etapa 1, au fost admise ambele cereri de depunere si mentionare, inregistrate la registrul comertlui astfel: Dosar nr. 172146/27.03.2019, Rezolutia nr. 43922/28.03.2019  pentru SC WORK’S QUALITY SRL si Dosar nr. 172165/27.03.2019, Rezolutia nr. 43919/28.03.2019 pentru SC WORK’S SRL.

Expunem in continuare modificarile la la Proiectul de fuziune din data de 18.03.2019:

 1. Societatea absorbanta NU isi va schimba denumirea, aceasta continuand sa se numeasca SC WORK’S QUALITY SRL.
 2. Societatea absorbanta NU isi va schimba obiectul de activitate, aceasta continuand sa functioneze cu obiectul de activitate principal cod CAEN 7830 – Servicii de furnizare si management a fortei de munca si cu mentinerea tututror   data de 18.03.2019 a fost actualizat dupa cum urmeaza :

 

 1. Activ net contabil al SC WORK’S SRL

Bilantul contabil al SC WORK’S SRL  la 31.05.2019  se prezinta astel:

ACTIV Nr.rd. Bilant la 31.05.2019
I.   Imobilizari necorporale 1

549

II.  Imobilizari corporale 2

98.312

III. Imobilizari financiare 3
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.01+02+03) 4

98.861

I.   Stocuri 5
II.  Creante 6

192.138

III. Investitii financiare pe termen scurt 7

-

IV. Casa si conturi la banci 8

138,64

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rol 05+06+07+08)) 9

204.312

Cheltuieli in avans (ct. 471)(rd.11+12) 10

2.396

TOTAL ACTIV (RD.04+09+10) 11

305.569

PASIV Nr.rd. Bilant la 31.05.2019
I.   Datorii ce trebuie platite intr-o per de pana la 1 an 12

230.572

II.  Datorii ce trebuie platite intr-o per mai mare de 1 an 13
III. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14

-

IV. Venituri in avans (rd. 19+22+25+28) 15

-

DATORII-TOTAL (RD.12+13+14+15) 16

230.572

I.    Capital 17

80.800

II.  Prime de capital (ct. 104) 18
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19
IV. Rezerve (ct. 106 20

15.356

V.   Rezultatul reportat (ct. 117) 21

94.246

VI. Rezultatul exercitiului financiar 22

(115.405)

      Repartizarea profitului (ct. 129) 23

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII 24

74.997

TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25

305.569

Total activ –datorii  (activ net contabil) )  (rd.11-rd.16) 26

74.997

Numar parti sociale 27

500

Valoarea contabila a unei parti sociale 28

161,60  lei/parte sociala

 

 1. Activ net contabil al SC WORK’S QUALITY SRL

Bilantul contabil al SC WORK’S QUALITY la 31.05.2019 se prezinta astel:

ACTIV Nr.rd. Bilant la 31.05.2019
I.   Imobilizari necorporale 1

-

II.  Imobilizari corporale 2

32.119

III. Imobilizari financiare 3

-

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.01+02+03) 4

32.119

I.   Stocuri 5

-

II.  Creante 6

275.088

III. Investitii financiare pe termen scurt 7

-

IV. Casa si conturi la banci (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542) 8

31.607,82

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (RD.05+06+07+08) 9

486.366

Cheltuieli in avans (ct. 471) 10

-

TOTAL ACTIV (RD.04+09+10) 11

518.485

PASIV Nr.rd. Bilant la 31.05.2019
I.   Datorii ce trebuie platite intr-o per de pana la 1 an 12

71.626

II.  Datorii ce trebuie platite intr-o per mai mare de 1 an 13

0

III. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14

-

IV. Venituri in avans (ct. 131+472) 15

-

DATORII-TOTAL (RD.12+13+14+15) 16

71.626

I.    Capital 17

400

II.  Prime de capital (ct. 104) 18

-

III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19

-

IV. Rezerve (ct. 106) 20

80

V.   Rezultatul reportat (ct. 117) 21

238.583

VI. Rezultatul exercitiului financiar 22

238.583

      Repartizarea profitului (ct. 129) 23

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII 24

446.856

TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25

518.482

Total activ –datorii (activ net contabil)  (rd.11-rd.16) 26

446.859

Numar de parti sociale 27

40

Valoarea contabila a unei parti sociale 28 10      lei/parte soc.

 

 

Mentionam ca anterior, in Etapa 2, cererile formulate de catre noi ne-au fost respinse, conform comunicarii Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VI-a Civila, prin comunicare finala (dezinvestire) civila nr.53/2019 din data de 30.07.2019, avand ca motiv netimbrarea acestora.

In consecinta am hotarat relarea procesului in etapa 2.

In acest sens, va transmitem si Bilanturile contabile ale celor doua societati, la data de 30.06.2019.

 

 

 

 

  Data : 30.05.2019

 

 

 

 

Societatea Work’s Quality SRL

reprezentată prin,

Fodor Elena Loredana