PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE al SC WORK’S SRL de catre SC WORK’S QUALITY SRL Din data de 07.01.2019

 

In baza:

 

HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  S.C. WORK’s SRL NR. 19021101/15.12.2019 prin care s-a dispus intocmirea prezentului proiect de fuziune ;

 

Si in baza

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. WORKS’S QUALITY SRL NR. 21011920/15.12.2019 prin care s-a dispus intocmirea prezentului proiect de fuziune;

Si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

S-a hotarat fuziunea prin absortie a  SC WORK’S SRL  de catre SC WORK’S QUALITY SRL  precum si intocmirea, semnarea si publicarea de catre administratorul societatilor a prezentului Proiect de Fuziune.

 

 1. FORMA, DENUMIREA SI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE PARTICIPANTE LA FUZIUNE

 

Societatea absorbanta: SC WORK’S QUALITY SRL , persoana juridica romana avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Slanic, Nr.2 Et. 1, Camera 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/1671/2012, Cod Unic de Inregistrare RO 29778400, reprezentata de Loredana Elena Fodor, in calitate de Administrator Unic .

  • Forma societatii: societate cu raspundere limitata (SRL);
  • Denumirea societatii: SC WORK’S QUALITY SRL;
  • Sediul social: Bucuresi, Sector 3 , Str. Slanic nr. 2 et.1 ap.1 camera 1 ;
  • Capitalul social : 400 lei

Societatea absorbita: SC WORK’S SRL , persoana juridica romana avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Slanic, Nr.2, Et.1, Ap.1, Camera 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/15978/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 16530666, reprezentata de Loredana Elena Fodor, in calitate de Adminstrator Unic.

 • Forma societatii: societate cu raspundere limitata (SRL);
 • Denumirea societatii: SC WORK’S SRL;
 • Sediul social: Bucuresti, Sector 3, str. Slanic nr. 2 et.1 ap. 1 camera 4;
 • Capitalul social: 80.800 Lei

 

 1. 2.      FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII

 

 1. Fundamentarea fuziunii

In actualul stadiu de dezvoltare economica general si tinand seama de nevoia specifica a activitatii desfasurate de catre cele doua societati, solutiea corecta si viabila este unificarea acestora, respectiv SC WORK’S si S.C Work’s Quality, care  va duce la crearea unei societati mai puternice, S.C. JUST WORK’S QUALITY SRL, forta economica a noii societatii, capacitatea de investitie si de atragere a unor noi clienti atat pentro toata tipologia de servicii oferite pe piata, fiind net superioare.Unificarea celor doua societati se va face prin absorbtia S.C Work’s SRL de catre SC  Work’s Quality SRL.

Motivele acestei hotarari sunt urmatoarele:

 • Societatile au acelasi management
 • Societatile desfasoara activitati ( atat ea principala cat si secundare autorizate) similare, astfel nu isi mai avea sensul desfasurarea acelorasi activitati pe doua societati diferite.

Astfel, fuziunea celor doua societati reprezinta singura solutie corecta, fiind un obiectiv amplu privind organizarea si realizarea activitatii juridice propuse, care  va duce la crearea unei societati mai puternice.

Societatea “Works Quality” va avea ca domeniu principal de activitate Servicii de consultanta juridica identificata sub cod CAEN 6910  si isi va desfasura activitatea conform urmatoarelor CAEN-uri secundare: 6810, 6820, 6920, 7021, 7111,7022, 7320, 7490,7810, 7820, 7830, 7911, 7912, 7990, 8532, 8551, 8552, 8130, 8299, 8559, 8560.

Avantajele imediate ale acestei unificari sunt de necontestat si le prezentam intr-un mod cat mai sintetic.

 1. Desfasurarea intregii activitati juridice in cadrul unei singure societati sub conducerea administratorului statutar;
 2. Gestiunea clientilor intr-un mod unitar
 3. Uniformizarea imaginii pe piata, prin existenta unei singure societati, o singura sigla, un singur brand
 4. O astfel de concentrare poate atrage realizarea unei strategii de promovare si dezvoltare pe plan national, o mai buna vizibilitate si incredere sporita din partea viitorilor nostri clienti;
 5. O astfel de fuziune ar determina aparitia unui operator care ofera o gama variata de servicii pe piata;
 6. Un avantaj evident ar fi eliminarea unor costuri paralele, de sinergiile pe care experienta a doua echipe le pot crea in procesul de dezvoltare;
 7. In urma fuziunii societatea Work’s Quality Srl ar oferi o gama mai mare si diversificata, fapt care ar duce la o activitate mai mare si benefica pentru societate;
 1. Conditiile fuziunii

1.Obiectul de activitate :

           SC WORK’S SRL  este o societate care a fost infintata in 2005  si are ca obiect de activitate inregistrat in certificatul de inregistrare CAEN 6920, desfasurand insa activitate preponderenta din CAEN 7022.

          SC WORK’S QUALITY SRL a fost infiintata in 2012 avand ca obiect de activitate inregistrat in certificatul de inregistrare CAEN  7830, desfasurand activitate si din CAEN 7022.

2. Modalitatea de fuziune

 • Fuziunea are loc prin absorbirea SC WORK’S SRL (societate absorbita)

de catre SC WORK’S QUALITY SRL  (societate absorbanta) in conformitate cu prevederile legale ale actelor normative enumerate mai sus in preambul precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare aplicabile.

 • Asociatul SC WORK’S QUALITY SRL  va primi in urma fuziunii partile sociale de la SC WORK’S SRL  conform prevederilor Legii nr.31/1990 si Normelor metodologice privind fuziunea.
 • In urma fuziunii SC WORK’S SRL  isi va inceta existenta, pierzandu-si personalitatea juridica si se va dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata de la Oficiul Registrului Comertului.
 • Patrimoniul SC WORK’S SRL  va fi transmis , cu activ si pasiv (creante, debite, drepturi si obligatii) in starea in care se afla la data fuziunii, catre noua societatea absorbanta SC WORK’S QUALITY SRL . Astfel de la data fuziunii, SC WORK’S QUALITY SRL va dobandi toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile apartinand anterior  SC WORK’S SRL.
 • Societatea absorbanta SC WORK’S QUALITY SRL isi va schimba numele, pentru a identifica in mod imediat activitatea principala a societatii, in SC JUST WORK’S QUALITY SRL.

   3.Denumirea societatii rezultate in urma fuziunii prin absorbtie

Societatea rezultata in urma fuziunii prin absorbtie se va numi SC LEGAL WORK’S QUALITY SRL,  cu sediul in  Bucuresti, Sector 3 , Str. Slanic, Nr.2, Etaj 1, Ap.1 Camera 1.

 4.Obiectul de activitate al societatii rezultate in urma fuziunii

Se hotaraste a se adopta pentru societatea noastra ca activitate principala “Activitati de contabilitate si audit financiar. Consultanta in domeniul fiscal” Caen 6920.

De asemenea, societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare : 6910,6810, 6820,, 7021, 7111,7022, 7320, 7490,7810, 7820, 7830, 7911, 7912, 7990, 8532, 8551, 8552, 8130, 8299, 8559, 8560, 4120.

 1. STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI  NET A CELOR DOUA SOCIETATI COMERCIALE

Activul net contabil s-a determinat pe baza datelor din bilanturile contabile intocmite la data de 30.12.2018, in conformitate cu prevederile legale si conform situatiilor financiare prezentate mai jos :

 1. Activ net contabil al SC WORK’S SRL

Bilantul contabil al SC WORK’S SRL  la 31.12.2018 se prezinta astel:

ACTIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Imobilizari necorporale 1

549

II.  Imobilizari corporale 2

98.312

III. Imobilizari financiare 3
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.01+02+03) 4

98.861

I.   Stocuri 5
II.  Creante 6

192.138

III. Investitii financiare pe termen scurt 7

-

IV. Casa si conturi la banci 8

138,64

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rol 05+06+07+08)) 9

204.312

Cheltuieli in avans (ct. 471)(rd.11+12) 10

2.396

TOTAL ACTIV (RD.04+09+10) 11

305.569

PASIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Datorii ce trebuie platite intr-o per de pana la 1 an 12

230.572

II.  Datorii ce trebuie platite intr-o per mai mare de 1 an 13
III. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14

-

IV. Venituri in avans (rd. 19+22+25+28) 15

-

DATORII-TOTAL (RD.12+13+14+15) 16

230.572

I.    Capital 17

80.800

II.  Prime de capital (ct. 104) 18
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19
IV. Rezerve (ct. 106 20

15.356

V.   Rezultatul reportat (ct. 117) 21

94.246

VI. Rezultatul exercitiului financiar 22

(115.405)

      Repartizarea profitului (ct. 129) 23

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII 24

74.997

TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25

305.569

Total activ –datorii  (activ net contabil) )  (rd.11-rd.16) 26

74.997

Numar parti sociale 27

500

Valoarea contabila a unei parti sociale 28

161,60  lei/parte sociala

 1. Activ net contabil al SC WORK’S QUALITY SRL

Bilantul contabil al SC WORK’S QUALITY la 31.12.2018 se prezinta astel:

ACTIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Imobilizari necorporale 1

-

II.  Imobilizari corporale 2

32.119

III. Imobilizari financiare 3

-

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.01+02+03) 4

32.119

I.   Stocuri 5

-

II.  Creante 6

275.088

III. Investitii financiare pe termen scurt 7

-

IV. Casa si conturi la banci (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542) 8

31.607,82

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (RD.05+06+07+08) 9

486.366

Cheltuieli in avans (ct. 471) 10

-

TOTAL ACTIV (RD.04+09+10) 11

518.485

PASIV Nr.rd. Bilant la 31.12.2018
I.   Datorii ce trebuie platite intr-o per de pana la 1 an 12

71.626

II.  Datorii ce trebuie platite intr-o per mai mare de 1 an 13

0

III. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14

-

IV. Venituri in avans (ct. 131+472) 15

-

DATORII-TOTAL (RD.12+13+14+15) 16

71.626

I.    Capital 17

400

II.  Prime de capital (ct. 104) 18

-

III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19

-

IV. Rezerve (ct. 106) 20

80

V.   Rezultatul reportat (ct. 117) 21

238.583

VI. Rezultatul exercitiului financiar 22

238.583

      Repartizarea profitului (ct. 129) 23

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII 24

446.856

TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25

518.482

Total activ –datorii (activ net contabil)  (rd.11-rd.16) 26

446.859

Numar de parti sociale 27

40

Valoarea contabila a unei parti sociale 28 10      lei/parte soc.

 

 1. 4.      RAPORTUL DE SCHIMB AL PARTILOR SOCIALE SI MAJORAREA DE CAPITAL

La 31.12.2018 SC WORK’S SRL, avea urmatoarea structura a actionariatului:

Nr.crt. Asociat Nr. Parti sociale Valoareanominala a unei parti sociale

-lei-

Valoare totala-lei- Pondere (%)
1 Loredana Elena Fodor

475

161,60

76.760,00

95%

2. Constantinescu ( fosta Babonea) Melania Cristiana

25

161,60

4.040,00

5%

  TOTAL

500

161,60

80.800,00

100%

La 31.12.2018 SC WORK’S QUALITY SRL, avea urmatoarea structura a actionariatului:

Nr.crt. Asociat Nr. Parti sociale Valoareanominala a unei parti sociale

-lei-

Valoare totala-lei- Pondere (%)
1 Loredana Elena Fodor

40

10

400

100 %

  TOTAL

40

10

400

100 %

Situatia actionariatului dupa fuziune in firma SC JUST WORK’S QUALITY SRL

Nr.crt. Asociat Nr. Parti sociale Valoareanominala a unei parti sociale

-lei-

Valoare totala -lei- Pondere (%)
1 Loredana Elena Fodor

475

161,60

7,676.00

95%

2 Constantinescu ( fosta Babonea) Melania Cristiana

25

161,60

4.040,00

TOTAL

500

162,40

81.200

100 %

7.DATA SITUATIEI FINANCIARE DE FUZIUNE

Fuziunea se realizeaza pe baza situatiilor financiare de fuziune incheiate de SC WORK’S SRL si SC WORK’S QUALITY SRL la   31.12.2018, data comuna stabilita prin Hotararea AGA, a fiecarei societati.

8.DATA FUZIUNII

 

     In conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale, fuziunea are loc la data  inscrierii la Oficiul Registrul Comertului  a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.Actul constitutiv al SC WORK’S QUALITY SRL, respectiv SC LEGAL WORK’S QUALITY ( noua denumire a societatii), dupa fuziune va fi modificat ca efect al operatiuni,  iar SC WORK’S SRL va fi dizolvata, fara lichidare.

9.ALTE MENTIUNI DE INTERES PENTRU FUZIUNE

Societatea absorbanta isi va pastra sediul, in sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Slanic, Nr.2 Et. 1, Camera 1. Societatea va desfasura activitate la sediu.

b) Obiectul de activitate al societatii rezultate in urma fuziunii

Se hotaraste a se adopta ca activitate principala “Activitati de contabilitate si audit financiar. Consultanta in domeniul fiscal” Caen 6920.

De asemenea, societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare : 6910, 6810, 6820, 6920, 7021, 7111,7022, 7320, 7490,7810, 7820, 7830, 7911, 7912, 7990, 8532, 8551, 8552, 8130, 8299, 8559, 8560. ( CAEN-uri active )

d) SC. WORK’S QUALITY isi va schimba numele in SC. LEGAL WORK’S QUALITY SRL.

e)    Costuri si cheltuieli

Toate costurile legate de realizarea si derularea acestui proiect vor fi suportate de societatea absorbanta.

f)   Diverse

Proiectul de fuziune prezentat este supus dreptului romanesc si este semnat in patru exemplare, doua pentru fiecare societate semnatara .

Prezentul proiect va fi depus la Oficiul Registrului Comertului  si publicat in pe pagina de internet a societatii si pe pagina de internet a ONRC si/sau in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa cum va dispune judecatorul delegat.

Intocmit la data de 07.01.2019

 SOCIETATE  ABSORBANTA  SOCIETATE ABSORBITA
S.C. WORK’S QUALITY S.R.L.  S.C. WORK’S S.R.L.
Fodor Elena Loredana Fodor Elena Loredana
Constantinescu ) fosta Babonea) Melania Cristiana