Cursuri instruire

“ Instruirea continua este primul pas spre Succes. “

Serviciile noastre de instruire sunt predate de lectori calificati. Cursurile sunt construite in asa fel incat ofera nu doar informaţii teoretice, ci si raspunsuri ferme cerinţelor partenerilor nostri.

Multe dintre cursuri sunt organizate cu sprijinul organismelor de prestigiu in domeniu, si se bazeaza pe experienţa noastră în proiectarea si implementarea sistemelor de management.

CURSURILE NOASTRE POT FI:

  • Sesiuni publice – cu participanti din diverse companii
  • Sesiuni in-house  – organizate la cererea companiilor, doar cu personalul din cadrul acestora

Cursuri sisteme de management/auditori  

Nr.crt Curs disponibil Tematica Durata curs
Specialist sisteme de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008 3 zile
(24 ore)
Auditor intern sisteme de management al calitatii ( este obligatoriu efectuarea cursului de specialist sisteme de management pentru instrierea la acest curs ) SR EN ISO 9001:2008 3 zile
(24 ore)
Specialist sisteme de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, legislatie in vigoare 3 zile
(24 ore)
Auditor intern sisteme de management mediu SR EN ISO 14001:2005 si
SR EN ISO 19011:2003
3 zile
(24 ore)
Responsabil de mediu / Responsabil gestionarea deseurilor Prezentare legislatie de mediu in vigoare Legea nr. 211/25.11.2011 2 zile
(16 ore)
Specialist siguranta ocupationala Specialist sisteme de management siguranta ocupationala
OHSAS 18001:2008
3 zile
(24 ore)
Auditor intern sisteme de management siguranta ocupationala Auditor intern sisteme de management siguranta ocupationala
OHSAS 18001:2008
3 zile
(24 ore)
Specialist sistem de management al sigurantei alimentului HACCP / ISO 22000 4 zile
(32 ore)
Auditor intern sisteme de management siguranta alimentului HACCP / ISO 22000 4 zile
(32 ore)
Specialist IFS IFS / Versiunea 6 4 zile
(32 ore)

 

Cursuri limbi straine

Nr.crt Curs disponibil Nivel Durata curs
Limba italiana Incepatori, mediu, avansat In functie de numarul de ore cerute – la cerere
Limba engleza incepatori, mediu, avansat In functie de numarul de ore cerute – la cerere

 

Cursuri dezvoltare personala 

Nr.crt Curs disponibil Durata curs
Leadership 3 zile
(24 ore)
De la idee la  succes. Tehnica vanzarilor 3 zile
(24 ore) (40 ore)